Oznámení

Nové povinnosti vlastníků jednotek 163-2020

Nové povinnosti vlastníka jednotky

při stavebních úpravách

Více informací

Nástraha proti hlodavcům říjen 2023

Upozornění na položení nástrahy proti hlodavcům ve sklepních prostorách Krškova 783 a Krškova 784

Více informací

Vlastníci jednotek SVJ

Informace o držitelích jednotek a jejich podílech na společných částech domů SVJ Krškova 783 a 784 v Praze 5, 
byly získány z webové aplikace Nahlížení do Katastru Nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz (ke dni 06. 07. 2024)

Více informací

Přerušení dodávky vody 22.11.2023

Vážení odběratelé, 
společnost Pražské Vodovody a Kanalizace a.s., Vám v souladu s §9 odst. 6 písm. a) zákona č.274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu:

Více informací