PROFITHERM CZ

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE BYTOVÝCH JEDNOTEK V OBJEKTU KRŠKOVA 783 a 784, PRAHA 5

Výměna bytových vodoměrů bude zaznamenána do montážního protokolu, jehož kopii obdržíte, a který bude podepsán montážním pracovníkem a Vámi, na důkaz správnosti uvedených dat.

Žádáme Vás o zpřístupnění bytu a nebytových prostorů aby byla zajištěna správnost následného měření spotřeby vody a do budoucna i rozúčtování nákladů na jendotlivé uživatele bytů a nebytových prostorů.

Dále prosíme o součinnost při realizaci díla, která spočívá v tom, že zajistíte přístup ke všem stoupačkám s bytovými vodoměry a odstraníte případné překážky (nábytek, police apod.), které by výměně měřidel bránily.