Informace o držitelích jednotek a jejich podílech na společných částech nahížení do Katastru Nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz (ke dni 11. 11. 2023)

Informace posbírány ke dni 11. 11. 2023. Procentuální podíl pro hlasování na shromážděních SVJ je zaokrouhlen pouze na 2 destinná místa. Na základě kalkulace procentuálního podílu, je zřejmé, že je velmi důležité se shromáždění účastnit, aby se mohla projednat agenda schůze.

Číslo jednotky Vlastník zapsaný v Kat. Nemovitostí List Vlastnictví Způsob využití nemovitosti Katastrální území Podíl na společných částech Procentní podíl pro hlasování
783/1 Zima Josef 8185 byt Hlubočepy (728837) 803/21844 3,68%
783/2 Kopl Michal 4211 byt Hlubočepy (728837) 690/21844 3,16%
783/3 Pacáková Miloslava 4210 byt Hlubočepy (728837) 690/21844 3,16%
783/4 Jandová Magdalena 4655 byt Hlubočepy (728837) 439/21844 2,01%
783/5 Mikolášová Vendula 4395 byt Hlubočepy (728837) 690/21844 3,16%