Informace o zpracování Vašich Osobních Údajů za účelem provozování těchto webových stránek a sdílení informací v rámci SVJ Krškova 783-784 v Praze 5.

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na webu https://www.svjkrskova783-784.cz/
Při návštěvě webových stránek https://www.svjkrskova783-784.cz/ a využívání online produktů dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů. Tento dokument popisuje, jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány a jak mohou uživatelé uplatnit svá práva.

Správce údajů 
Provozovatelem webu https://www.svjkrskova783-784.cz/ a správcem osobních údajů je společnost SVJ Krškova 783 a 784 v Praze 5, IČO 71198407, se sídlem Krškova 783/15, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy. Správce lze kontaktovat elektronickou zprávou zaslanou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně na adrese sídla společnosti anebo telefonicky na telefonním čísle +420 775 111 997. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Účely a právní tituly zpracování osobních údajů
Při provozování webových stránek dochází ke zpracování osobních údajů pro následující účely:
1. Zajištění bezpečnosti, dostupnosti, funkčnosti a stability webových stránek. Za tímto účelem jsou zpracovávány především síťové identifikátory a další data o chování uživatelů (IP adresy, údaje o aktivitě na webu https://www.svjkrskova783-784.cz/, pokusy o prolomení zabezpečení nebo jiné narušení funkčnosti a dostupnosti webu). Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na zabezpečení funkčnosti a integrity stránek https://www.svjkrskova783-784.cz/.

2. Úprava a optimalizace webových stránek
Za tímto účelem jsou zpracovávány především data o chování uživatelů (údaje o aktivitě na webu https://www.svjkrskova783-784.cz/). Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na průběžném upravování stránek https://www.svjkrskova783-784.cz/.

3. Zasílání elektronického newsletteru
Pro tento účel jsou zpracovávány informace o příjemci newsletteru (jméno, příjmení, organizace, ve které působí, e-mail či další kontaktní informace). Právním titulem pro toto zpracování je souhlas vyjádřen při registraci k odběru newsletterů.

4. Informování o novinkách, nových produktech a službách
Pro tento účel jsou zpracovávány údaje o adresátovi (jméno, příjmení, organizace, ve které působí, e-mail či další kontaktní informace) a informace o vyžívaných produktech na webu https://www.svjkrskova783-784.cz/. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce informovat členy SVJ o dalších aktivitách, ve spojení s možností zasílat elektronické informace stávajícím členům dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.5. Přímý marketing prostřednictvím cookies a podobných nástrojů. 

Za tímto účelem jsou zpracovávány především síťové identifikátory, údaje o chování uživatele na internetu a základní sociodemografická data. Právním titulem k tomuto zpracování je souhlas s využitím cookies při návštěvě webových stránek (cookies lišta).

Příjemci osobních údajů 
Na zajištění funkčnosti webových stránek https://www.svjkrskova783-784.cz/ se podílí několik technických dodavatelů, kteří mohou mít v různém rozsahu přístup k osobním údajům uživatelů. Jedná se zejména o následující zpracovatele:  Google Ireland Limited (provozovatel analytických nástrojů).

Práva uživatelů:
Uživatelé webu https://www.svjkrskova783-784.cz/ mají především tato práva:
1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je zpracování založeno na tomto právním titulu.
2. Právo na přístup k osobním údajům, které o nich správce zpracovává.
3. Právo na opravu či výmaz osobních údajů, pokud jsou zpracovávané údaje nepřesné, neaktuální nebo správce k jejich zpracování nedisponuje právním titulem.
4. Právo na omezení zpracování a na námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu správce.
5. Právo na přenositelnost osobních údajů, které lze uplatnit pro zpracování osobních údajů založeném na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy.

Uživatelé mohou svoje práva uplatnit na výše uvedených kontaktech, nebo v příslušných komunikačních kanálech, např. odhlášení od odběru newsletterů.

Právo podat stížnost k ÚOOÚ
Pokud subjekt údajů nebude spokojen s tím, jak správce vyřídí jeho požadavek, resp. jak obecně zpracovává jeho osobní údaje, může kdykoliv podat stížnost k dozorovému úřadu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jehož kontaktní údaje jsou zde: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10.

Platnost a aktualizace tohoto dokumentu 
Dokument Informace o zpracování osobních údajů na webu https://www.svjkrskova783-784.cz/ je platný od 1. prosince 2023. Tento dokument může správce aktualizovat a upravit, například při změně účelů či právních titulů zpracování, svých kontaktních údajů, využívaných zpracovatelů atd.