Oznámení

Zpráva o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání číslo 601444.0 ze dne 30.5.2024

Dne 30.5.2024 byla provedena kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání  číslo 601444.0. Více informací v zprávě přiložené níže s možností stažení.

Více informací

Odstávka teplé vody léto 2024

Krškova 783 - 784

Pravidelná odstávka teplé vody

Více informací

Přerušení dodávky vody 28.5.2024 - 29.5.2024

Vážení odběratelé, 
společnost Pražské Vodovody a Kanalizace a.s., Vám v souladu s §9 odst. 6 písm. a) zákona č.274/2001 Sb. oznamuje, že ​dne 28. 5. 2024 od 6:00 hod. až 29. 5. 2024 do 6:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Hlubočepy, Slivenec-Holyně.

Více informací

Preventivní požární prohlídka společných prostor SVJ

Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Krškova 783, 784, Praha 5, 152 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.  

Preventivní požární prohlídku provedl dne 6.3.2024 Vlastimil Vaněček. Kontrole přítomen: Klíče zapůjčila správní firma CENTRA.

Více informací

Vyúčtování služeb a ostatních nákladů za rok 2023

Vyúčtování služeb a ostatních nákladů za rok 2023

Vzhledem ke skokovému navýšení veškerých poplatků a služeb je letošní vyúčtování extrémně nepříznivé pro každého z nás (opravdu pro každého!). Každý má samozřejmě právo na případnou reklamaci vyúčtování, pokud je chybné.

Více informací

Úmrtí místopředsedy výboru SVJ Pavla Pauera

Úmrtí místopředsedy Pavla Pauera

S hlubokým smutkem oznamujeme úmrtí našeho dlouholetého místopředsedy výboru SVJ Krškova 783 a 784 v Praze 5, pana Pavla Pauera, který nás opustil náhle, dne 14. března 2024.

Více informací