Vyúčtování služeb a ostatních nákladů za rok 2023

Vzhledem ke skokovému navýšení veškerých poplatků a služeb je letošní vyúčtování extrémně nepříznivé pro každého z nás (opravdu pro každého!). Každý má samozřejmě právo na případnou reklamaci vyúčtování, pokud je chybné.

Informace od výboru SVJ Krškova 783 a 784

Roční zúčtování náš výbor konzultoval se sousedním SVJ a s dvěmi dalšími SVJ v okolí. I v jiných SVJ byla ale výše ročního zúčtování obdobně vysoká. 
Podle všeho je tedy vyúčtování v pořádku.