Dnes, 27. června 2024 došlo k opakovanému uvolnění kloubů svodů deště ze střechy u vchodu 784. Voda se rozlila zejména v suterénu v prostoru sklepů. Žádáme proto majitele jednotek, aby zkontrolovali své sklepy a stav věcí v nich uložených. V případě nálezu věcí poškozených touto událostí, kontaktujte kohokoliv z výboru SVJ na telefonních číslech či e-mailem.

Oznámení o opakovaném uvolnění kloubů dešťových svodů​ v domě ​784

Vážení vlastníci jednotek a obyvatelé domu,

dovolujeme si vás informovat o vzniklé situaci s dešťovými svody na našem objektu. Při kontrole bylo zjištěno vypadnutí kloubů v rámci vedení trubky na několika místech dešťových svodů, což vyžaduje okamžitou opravu, aby nedošlo k dalším škodám na budově. Jedná se o již několikátou opakovanou událost související s dešťovými svody v našich domech. Zasaženy byly nejbližší 2 sklepy ve vchodě 784, u dešťových svodů. 

V případě že máte ve společných prostorách uložený jakýkoliv soukromý majetek nacházející se mimo Vaše sklepní kóje, nebude na případnou náhradu touto událostí vzniklé škody přihlíženo, neboť po poslední Preventivní Požární Prohlídce, stále ještě nedošlo k odstranění všech nahlášených závad. 

Pokud Vaše sklepy touto událostí nebyly zasaženy, neočekáváme, že byste kontaktovali Výbor SVJ pro úhradu případné škody, neboť v takovém případě rovněž nebude případně poškozený soukromý majetek uznán k vypořádání škod.

S pomocí i nejmladších členů SVJ byla potopa dnes zastavena. Jsme jim velmi vděční za pomoc. Věříme, že se příště členové našeho SVJ sejdou za lepších okolností.

Dopad na využití fondu oprav

Prostředky, které máme naspořené ve fondu oprav, budou prioritně použity na opravu těchto svodů. Tento krok je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany naší budovy před poškozením způsobeným vodou. Návrhy na další možnosti využití finančních prostředků můžete podávat na Diskusním Fóru, anebo rovněž hlasovat v samostatném vláknu  obsahujícím případné další možnosti. Diskusní Fórum vyžaduje přihlášení aktivovaným účtem.

Plánované práce

  1. Oprava dešťových svodů: Zahájení prací proběhne co nejdříve. Předpokládaný čas dokončení bude upřesněn po konzultaci s vybranou firmou.
  2. Izolace střechy a dešťových trubek: Po opravě svodů plánujeme provést také izolaci střechy a dešťových trubek, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá funkčnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.