Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Krškova 783, 784, Praha 5, 152 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.  

Preventivní požární prohlídku provedl dne 6.3.2024 Vlastimil Vaněček. Kontrole přítomen: Klíče zapůjčila správní firma CENTRA.

Několik souvisejících snímků