Z důvodu prodeje nemovitosti - bytové jednotky pana Zídka (viz. kopie e-mailu), byla CENTRA.EU požádána o vystavení potvrzení bezdlužnosti.

Pro bytovou jednotku 783/7 vedenou na člena SVJ Jana Zídka bylo dne 21.11.2023 vyžádáno vystavení potvrzení o bezdlužnosti. V uvedené žádosti jsou uvedené informace o nastěhování, počátaeční stav k 1.1.2023 i Variabilní Symbol i měsíční pohyby či zůstatky. Více, viz dokument níže.

Potvrzení bylo vystaveno na žádost paní Lucie Čekalové, paní Veronikou Riegerovou (zástupce vedoucí předpisu plateb pro soukromé domy ze společnosti CENTRA a.s.), kdy bylo potvrzeno, že Jan Zídek ke dni 31.10.2023 nic nedluží.

Detaily - viz. soubor ke stažení níže.