Oznámení o úmrtí místopředsedy

S hlubokým smutkem oznamujeme úmrtí našeho dlouholetého místopředsedy výboru SVJ Krškova 783 a 784 v Praze 5, pana Pavla Pauera, který nás opustil náhle, dne 14. března 2024. Pan Pavel Pauer byl zároveň váženým členem našeho Sdružení Vlastníků Jednotek a na jeho přínos.
Více informací naleznete v článku na adrese https://svjkrskova783-784.cz/oznameni-clenum-svj/umrti-mistopredsedy-pavla-pauera.html