Nástraha proti hlodavcům

Upozornění na položení nástrahy proti hlodavcům ve sklepních prostorách Krškova 783 a Krškova 784
Více informací v článku na adrese https://svjkrskova783-784.cz/oznameni-clenum-svj/nastraha-proti-hlodavcum-rijen-2023.html