Vlastníci SVJ

Informace o držitelích jednotek a jejich podílech na společných částech nahížení do Katastru Nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz (ke dni 11. 11. 2023).
Více informací na adrese https://svjkrskova783-784.cz/vlastnici-jednotek.html