Přerušení dodávky vody 22. 11. 2023

Vážení odběratelé, 
společnost Pražské Vodovody a Kanalizace a.s., Vám v souladu s §9 odst. 6 písm. a) zákona č.274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu 22. listopadu 2023.
Více informací v článku na adrese https://svjkrskova783-784.cz/oznameni-clenum-svj/preruseni-dodavky-vody-20231122.html