Přerušení dodávky vody 28. 5. 2024 až 29. 5. 2024

Vážení odběratelé, 
společnost Pražské Vodovody a Kanalizace a.s., Vám v souladu s §9 odst. 6 písm. a) zákona č.274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu 28. května 2024 - 29. května 2024 přerušena dodávka pitné vody. Více informací v článku na adrese https://svjkrskova783-784.cz/oznameni-clenum-svj/preruseni-dodavky-vody-28-5-2024-29-5-2024.html